Home   Правила

Правила

1. Общи правила за двата водоема:

 • Времето за настаняване започва от 06:00 часа и завършва 20:00 часа през летния период а през зимния започва от 8:00 часа и завършва във 16:00 часа. Преди настаняването, посетителите се представят пред управата и охраната на водоема и заплащат предварително целия период за престой на водоема.

 • Посетители които нямат резервация, получават информация за свободните сектори и се насочват за настаняване от охраната на язовира.

 • Задължително е опазването на природните ресурси и животинските обитатели както във водоема, така и около него.

 • Риболова се извършва в определените и посочени от управата сектори.

 • Разрешава се риболов с до три броя въдици за една заплатена такса на човек.

 • Разрешават се линии за риболов завършващи само с една единична кука.

 • Нощен риболов се разрешава единствено за одобрени от управата на язовира и в точно определени сектори.

 • Освобождаването на секторите става след уведомяване на охраната, не по късно от един час след изтичане на периода за който е заплатено.

 • Всички екземпляри с тегло под 1 килограм и над 6 килограма се задължително се връщат във водоемите внимателно и след положените за тях определени грижи. !!!!

 • Забранява се използването на линии завършващи с двойни и тройни куки, спирали и линии тип „Чепаре” с една или повече куки по основното влакно.

 • Забранява се използването на метални живарници с цел опазване и предотвратяване на наранявания и умъртвяване на рибата.

 • Забранява се насилственото освобождаване на рибата когато е нагълтала стръвта дълбоко, с цел предпазване от раздирания и унищожение. В такива случаи когато рибата не може да бъде освободена безопасно, линията се прерязва внимателно и рибата се предава на охраната или се връща във водоема.

 • Не се разрешава престоя или достъпа до секторите с лични превозни средства освен ако за това няма изричното разрешение на собственика или охраната на водоема.

 • Пренасянето на багажа до секторите става, с определени за целта ръчни колички собственост на водоема.

 • Всеки риболовец е длъжен, преди напускането на сектора си да го почисти и предаде във вида в който го е получил при настаняване, като изхвърлянето на отпадъците става в определените за целта места. (Всеки сектор разполага с кош за отпадъци)

 • Риболова се извършва по права линия в сектора в който се намирате. Забранява се хвърлянето по диагонал и навлизането в съседни сектори при замятане.

 • Всяка уловена риба от типа шаран, бял амур, толстолоб се вади с кеп, независимо от нейните размери.

 • След заплатена такса за трофейния водоем се разрешава и риболова на големия водоем като разликата в таксите не се преизчислява и възстановява. Преминаване от големия на трофейния водоем става след доплащане на разликата в таксите. Преминаванията стават единствено и само след уведомяване и разрешаване от управата или охраната на язовира.

 • Ходенето по малка и голяма нужда става задължително в поставените около язовира еко тоалетни.

2. Допълнителни правила за трофейния водоем:

 • Задължително е използването на кепове с големи глави с цел опазване от нараняване на рибите.

 • Задължително е използването на карп дюшеци след изваждането на рибата които трябва предварително да са добре намокрени.

 • Задължително е третирането с антибиотици на всички места където рибата е наранена.

 • Позволява се използването на карпсакове за претегляне и съхранение, като същите трябва да са добре намокрени преди поставянето на рибата вътре и да са с размери минимум 1 метър на 60 сантиметра. При съхранение в карп сак, същия трябва да бъде поставен задължително във водата на 1 метър дълбочина.

 • Снимането с рибите става възможно най-ниско над карп дюшеците.

 • Престоя на рибите на сушата трябва да бъде възможно най-кратък като за това време рибите задължително се поливат с вода.

 • Забранява се пренасянето на рибите и снимане с тях в изправено положение.

 • Разрешените въдици при практикуване на фидер риболов са две.

 • Разрешените въдици при практикуване на мачов риболов е една.

 • Нощен риболов

  ще бъде разрешен след 20.04.2016 година за рибари получили одобрение от управата на язовира. Всеки който иска да получи право на нощен риболов може да заяви желанието си на познатия телефон, чрез E-mail или на място на язовира. След одобрение, на всеки ще бъде издадена поименна карта даваща право на съответния човек да практикува любимото хоби и през тъмната част на денонощието. Таксата за издаване на карта е 25 лв за срок от една година. Тези пари включват само издаването на самата карта. Таксата за нощен риболов ще бъде 15 лева а за 24 часов излет ще бъде 25лв. Всичко това се прави с цел опазване на популацията и рибите.

 • Освобождаването на сектори заети само за нощен риболов, трябва да става до 06:00 часа.

  При неспазване на едно от горепосочените правила, управата на язовира има право да прекрати престоя на риболовците които са в нарушение като заплатената такса не се възстановява.

  На риболовци системно нарушаващи правилата ще се налага перманентна забрана за посещение на язовира.

  За унищожена риба с трофейни размери от 6 килограма нагоре се заплаща теглото и на цена от 30лв/кг.

  За унищежена риба с тегло между 1 и 6кг се заплаща цената и по установените цени за продажба на водоема.

  При установен опит за кражба на риба, същата се заплаща на цена от 50лв/кг.

Нощeн риболов след 20.04.2016 година !!!

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“. Още

Настройките за бисквитките ни позволяват да ви дадем най-доброто при търсенето. Ако продължите да използвате този уеб сайт без промяна на настройките на бисквитките или ако кликнете "ПРИЕМАМ" по-долу, тогава се съгласявате с това.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори / Close